Odstąpienie od umowy

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Proszę pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi
w odniesieniu m.in. do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia 
od umowy; (…); (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb; (…)
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

W pozostałych wypadkach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy 
lub ,w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia 
od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 
(na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

·         pisemnie na adres: Marcin Olbrycht – Olmark, al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg;
·         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wystroj-okien.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Mogą Państwo
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Marcin Olbrycht – Olmark,
al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości
rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.